לשליחת הצעת פרויקט גמר יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס ולצרף קובץ PDF של הצעת פרויקט

חתומה ע"י הסטודנט, המנחה ומרכז המגמה. במידה ונדרש יש לכלול בקובץ גם תוכניות.

 

קובץ pdf הצעת פרויקט
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות