זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן
העלאת צילום ת.ז
צילום אחורי לת.ז ביומטרי
העלאת ספח של ת.ז
צירוף אישור - 100% נכות
צירוף אישור
צירוף ט' 1312א
אישור גמלת ילד נכה
צרוף קובץ תאום מס
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות